SkissHenrikQvantumsajt1
IMG0010
iStock536856757
SkissHenrikQvantumsajt5
QvantumLog2011Mac
SKVPMedlemCMYK

Qvantums FFA (luft/vattenvärmepumpar) är ett strå vassare än konventionella. Först och främst är de fria från avfrostningsförluster. Där konventionella vintertid regelbundet måste hämta tillskottsvärme för avfrostningen, kan Qvantums FFA både avge värme och avfrosta samtidigt. Det innebär att våra värmepumpar kan ge besparingar nästan i klass med vad som normalt förväntas av bergvärme-pumpar. Särskilt påtagliga blir besparingarna i Sydsverige.

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Fax 040 – 15 10 33 / info@qvantum.se

V Ä R M E P U M P A R

F Ö R E T A G E T

N E D L A D D N I N G

R E F E R E N S E R

P A R T N E R S

K O N T A K T A

O S S