Q-företaget
IMG0042
SkissHenrikQvantumsajt5
QvantumLog2011Mac
SKVPMedlemCMYK

Qvantum värmepumpar hämtar energi ur berg, jord, vatten och luft. De skräddar-sys utifrån ­användningsområde och objektets unika förutsättningar. De byggs för hand i Sverige utav väl beprövade kvalitetskomponenter. Qvantum förenar spets-kompetens inom energiområdet med kompromisslös tillförlitlighet, optimal livs-längd och driftsekonomi.

Qvantum Energi AB / Ringugnsgatan 12 / 216 16 Limhamn / Tel 040 – 15 10 44 / Fax 040 – 15 10 33 / info@qvantum.se

V Ä R M E P U M P A R

F Ö R E T A G E T

N E D L A D D N I N G

R E F E R E N S E R

P A R T N E R S

K O N T A K T A

O S S

Med dagens energipriser tjänar alla på att investera i värmepump. Hur mycket du sparar, beror på fastighetens förutsättningar. Steg 1: Dimensionera värmepumpen till fastigheten. Utgå ifrån fastighetens energibehov årets kallaste dag. Värme-pumpen ska klara att täcka ca 60-70% av fastighetens behov. Resterande 30-40% täcks t ex av en elpatron, vindkraft eller solceller. Målet är att få en värmepump som går jämnt över året och som täcker ca 95% av fastighetens årsbehov. Elpatronen används således till mindre än 5% av årsbehovet.
 
Steg 2: Utvärdera fastighetens yttre förutsättningar. Ligger du nära en sjö kanske sjöbotten kan användas. Är det lätt att borra är kanske bergvärme den bästa lösningen. Vi rekommenderar sällan jordvärme, dvs nedgrävda slingor i marken,
då förfarandet ofta förändrar trädgårdens klimatzon, vilket sällan är bra för växt-ligheten. Att använda grundvatten var förr populärt, men kräver en hel del underhåll. Skall det ändå borras, kan man lika gärna använda ett slutet system
som kräver ett minimum av underhåll. En vanligare lösning är att värmepumpen hämtar energin ur uteluften. Den är numera effektiv vid temperaturer ner till minus 10 grader och är ett lämpligt alternativ i södra och mellersta Sverige, samt att den sommartid enkelt kan konverteras för att ge kyla.
IMG0028
Q-företaget

– M O D E L L E R

Värmepumpens jobb är att förvandla solens gratisenergi till uppvärmning och varmvatten. Rätt dimensionerad och installerad kan en värmepump drastiskt minska energikostnaderna, med i bästa fall upp till 85%, jämfört med om uppvärmningen
t ex sker med elpanna.
 
LUFT TILL LUFT
Luft/luft hämtar energi från uteluften och en kompressor förvandlar den till varmluft. Kan även användas för att kyla luften sommartid. Nackdelen med luft till luft är att de fungerar sämre vid låga temperaturer samt att de kan inte producerar varmvatten. Fördelen är att de är billiga. Luft/luft används oftast som komplement till annan uppvärmning.
 
LUFT TILL VATTEN
Luft/vatten hämtar energi från utomhusluften och förvandlar det till varmvatten och värme i ett vattenburet värmesystem (element eller golvvärme). Du slipper borra och gräva. En luftmodul hämtar energi direkt från uteluften. Fördelar är: Ingen påverkan på tomten. Relativt låg investeringskostnad. Kan med hjälp av tillbehör även producera komfortkyla sommartid. Nackdelar: Har sämre verkningsgrad vid låga utetemperaturer.
 
VÄTSKA TILL VATTEN
Den klimatoberoende lösningen. Energi hämtas från berggrund, mark eller sjöbotten genom sluten slinga där en kylvätska cirkulerar. Energin överförs därefter till ett vattenburet system. Vätska till vatten är effektivare än luft/vatten vid låga ute-temperaturer då vätskan i den slutna slingan håller konstant temperatur (ca 8-9°). Installationskostnaden p g a borrning är dyrare.
IMG0134

– M O D E L L E R